Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1

Беларус Агро-Трейд ЕООД - финансиране

Беларус Агротрейд ЕООД предлага закупуване на трактори Беларус МТЗ и зърнокомбайни Gostselmash чрез лизинг през компанията Транслизинг.

 

Транслизинг ЕАД е дъщерно акционерно дружество на Варекс ООД, чиято основна дейност е внос и търговия на комбайни, трактори и друга земеделска техника.
Годишен лизингов портфейл над 6 000 000 лева.
Главна цел и първостепенна задача на Транслизинг ЕАД е създаване на добри условия за клиентите:
Бързо обслужване, сключване на сделките в рамките на 1-2 дни;
Минимална първоначална вноска 15-20% от цената на вещта;
Срок на лизинга - до 4 год.
Лихвени нива сравними с лихвите на лизинговия пазар
Документалните процедури са сведени до минимум.

З а контакти:
Адрес: гр. София, ул. Париж № 8
Email: transleasing@varexgroup.com
Телефони: 02/930 99 70 ; 930 99 80
Факс: 02/930 99 79
Експерти лизинг: 02/930 99 73 ; 930 99 74
Счетоводство: 02/ 930 99 83; 930 99 84

Офис в гр. Пловдив:
Ул. Пещерско шосе 156
Инж. Стоян Зурнаджиев
Тел./факс: 032/ 24 38 12
Моб. 0885/ 005 061